Rejestracja

*
od 4 do 24 znaków (bez znaków specjalnych)
*
niewidoczny dla innych użytkowników
*
minimum 6 znaków
*
przepisz hasło
*
*
*
 

Logowanie

Nie masz jeszcze konta?  

Logowanie oznacza akceptację Regulaminu - ostatnia aktualizacja 26.11.2020

Przypomnienie hasła

 

Złóż ofertę

*
   

Pro Forma

 

Akceptuję ofertę

   

Usuń ofertę

   

Odrzucam ofertę

   

Usuń projekt

   

Wybór zwycięzcy

   

Potwierdzenie

   

Numer telefonu

Komentarz do projektu

Autor projektu otrzyma powiadomienie o dodaniu komentarza.
 
Rejestracja Logowanie Wyloguj USER ID - USER Mail -

Logo dla fundacji

Logo dla fundacji OCALMY DZIEDZICTWO NARODOWE. Cele fundacji m.in.: dbałość o zachowanie dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej poprzez promocję historii i tradycji narodowych oraz wspieranie inicjatyw służących ich rozwojowi - w mikro i makro skali; dokumentowanie, inwentaryzacja oraz, odbudowa oraz renowacja zabytków, w tym w szczególności zabytków związanych z polskimi bohaterami; tworzenie miejsc pamięci o polskich bohaterach; podtrzymywanie tradycji narodowej i historycznej oraz kształtowanie patriotycznych postaw; nauka edukacja - wychowanie; ochrona dziedzictwa przyrodniczego; działalność edukacyjna, wydawnicza i badawcza.
Nie ustalamy preferencji kolorystycznych. Logo powinno kojarzyć się z hasłami:
ojczyzna; mała ojczyzna; patriotyzm; niepodległość; dom; tradycja; praca organiczna; bardziej pozytywizm niż romantyzm; Bóg-Honor-Ojczyzna - jak najbardziej. Życzymy ciekawych przemyśleń, celnych skojarzeń i udanych pomysłów.

Projekty biorące udział w konkursie

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - ziemko

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - yatzek

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - yatzek

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - yatzek

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - myKoncepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - myKoncepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - myKoncepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - myKoncepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - nebulaVision

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - timur

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - timur

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - timur

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - alienmar

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - JudynGraff

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - JudynGraff

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - JudynGraff

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - JudynGraff

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - elene

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - elene

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo dla fundacji - wlodkazik