Rejestracja

*
od 4 do 24 znaków (bez znaków specjalnych)
*
niewidoczny dla innych użytkowników
*
minimum 6 znaków
*
przepisz hasło
*
*
*
 

Logowanie

Nie masz jeszcze konta?  

Logowanie oznacza akceptację Regulaminu - ostatnia aktualizacja 26.11.2020

Przypomnienie hasła

 

Złóż ofertę

*
   

Pro Forma

 

Akceptuję ofertę

   

Usuń ofertę

   

Odrzucam ofertę

   

Usuń projekt

   

Wybór zwycięzcy

   

Potwierdzenie

   

Numer telefonu

Komentarz do projektu

Autor projektu otrzyma powiadomienie o dodaniu komentarza.
 
Rejestracja Logowanie Wyloguj USER ID - USER Mail -

Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne

Ogłoszenie konkursu na pakiet firmowy

Ogłaszamy konkurs na wykonanie projektu graficznego logo, wizytówek, papieru firmowego oraz teczek na dokumenty oraz stopki e-mail dla nowopowstałego przedsiębiorstwa Medical Staff Services sp. z o. o.

Podstawowym profilem działalności spółki jest kompleksowe pośrednictwo pracy nastawione na branżę medyczną. Naszą aktywność koncentrujemy wokół organizacji miejsc pracy w Polsce dla obcokrajowców, głównie pracowników z Ukrainy. Naszym zadaniem jest zatem kojarzenie pracowników i pracodawców. Swoją aktywność ograniczamy do konkretnych zawodów medycznych, głównie lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz osób do opieki nad seniorami.

Odbiorcami naszych usług są klienci indywidualni, którzy poszukują pracy, jak również biznesowi – jednostki medyczne, w tym szpitale, przychodnie i inne, którzy tę pracę oferują. Perspektywa wykonawcy powinna obejmować te dwie płaszczyzny.
W zakresie logo lubimy prostotę i oszczędną formę, czytelność oraz nowoczesność. Jesteśmy otwarci na propozycje, ale wstępne rozważania sugerują, by dominującym kolorem był niebieski/granatowy, jako kolory medyczne. Być może dobrze będzie się komponować z zielonym. Ilość kolorów 2, maksymalnie 3, w takim ułożeniu, aby w zależności od tła dawały możliwość modyfikacji kolorystycznej. Prosimy również o wersję monochromatyczną. Logo będzie wykorzystywane na stronach internetowych, materiałach reklamowych i w katalogach.

Zwycięski projekt otrzyma pierwszeństwo w realizacji projektu ulotek w rozmiarach A6, składana DL 1/3 A4 i plakatów w rozmiarach A2+/B2.

Zgłaszane projekty wizytówek powinny pozwalać na umieszczenie na wizytówce następujących danych:
AWERS
Logo
Pełna nazwa przedsiębiorstwa ze wskazaniem skrótu formy organizacyjno-prawnej
Imię i nazwisko wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji,
Adres, telefon, www, email
NIP, REGON, KRS, KRAZ
REWERS
Duże logo + ew. wyszczególnienie hasła reklamowego

Dodatkowo, oprócz w/w informacji na papierze firmowym, teczkach i stopce maila winna znaleźć się informacja o KRS, Regon, wysokości kapitału zakładowego oraz sądzie rejestrowym.

Zwycięski projekt powinien zostać dostarczony w formatach:
1) EPS (CMYK + achromatyczny)
2) JPG (RGB + achromatyczny)
3) PNG
4) PDF
5) pliki źródłowe, informację o użytych kolorach, czcionkach
6) otwarty plik wektorowy umożliwiający samodzielną edycję
8) papier firmowy w docx

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Projekty biorące udział w konkursie

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - matuta1

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - czarna303

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - malutka2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - magzia

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - ApePolacco

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - ewelajncz

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - malutka2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - malutka2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - malutka2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - malutka2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - malutka2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Voron 2021

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - wlodkazik

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - timur

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Marcinir

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Marcinir

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Marcinir

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Marcinir

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Marcinir

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - Marcinir

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - timur

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - timur

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - timur

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm Logo + pakiet firmowy_kadry medyczne - timur