Rejestracja

*
od 4 do 24 znaków (bez znaków specjalnych)
*
niewidoczny dla innych użytkowników
*
minimum 6 znaków
*
przepisz hasło
*
*
*
Załóż

Logowanie

Nie masz jeszcze konta? Załóż Konto

Logowanie oznacza akceptację Regulaminu - ostatnia aktualizacja 31.08.2019

Przypomnienie hasła

Wyślij

Złóż ofertę

*
OK Anuluj

Pro Forma

Pobierz

Akceptuję ofertę

Tak Nie

Usuń ofertę

Tak Nie

Odrzucam ofertę

Tak Nie

Usuń projekt

Tak Nie

Wybór zwycięzcy

Tak Nie

Potwierdzenie

Tak Nie

Numer telefonu

Komentarz do projektu

Autor projektu otrzyma powiadomienie o dodaniu komentarza.
Dodaj
Rejestracja Logowanie Wyloguj USER ID - USER Mail -

logo Gminy Sicienko

Logo powinno też podkreślać czysty, mieszkaniowo-rolniczy charakter gminy. Logo powinno posiadać słowa: Gmina Sicienko oraz dopisek: NATURALNIE!
Regulamin konkursu
na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Sicienko

§ 1
Organizator i zadania konkursowe
1. Wójt Gminy Sicienko, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Sicienko.
2. Celem konkursu jest wyłonienie projektu graficznego logo Gminy Sicienko, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną gminy i będzie przeznaczone do celów: promocyjnych, identyfikacyjnych, reprezentacyjnych, korespondencyjnych, itp.
3. Logo Gminy Sicienko powinno kojarzyć się z jej zasobami przyrodniczo – krajobrazowymi i kulturowymi.
4. Organizator może przekazywać uczestnikom konkursu swoje uwagi i wskazówki dotyczące projektowanej grafiki.
§ 2
Warunki uczestnictwa w konkursie
1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Projekt logo Gminy Sicienko należy przekazać w formacie wektorowym ai lub eps wraz z informacją o użytych czcionkach.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich modyfikacji zwycięskiego projektu, w celu jego skutecznego wykonania.
§ 3
Ocena prac
1. Oceny prac konkursowych i wyłonienia zwycięscy konkursu dokona powołana Komisja konkursowa. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
2. Nagrodzone prace oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie z nimi związane stają się własnością Organizatora w zamian za przekazaną nagrodę.

§ 4
Miejsce i termin składania prac
1. Prace konkursowe należy składać za pośrednictwem portalu: fajnelogo.pl.
2. Pozostałe zasady prowadzenia konkursu uregulowane zostały na portalu, o którym mowa w ust. 1, w dokumencie pn. „Regulamin serwisu fajnelogo.pl” (obowiązujący od dnia 05.04.2019 r.).
3. Czas trwania konkursu nie może przekroczyć 25 dni od dnia jego uruchomienia na portalu, o którym mowa w ust.1
§ 5
Nagroda
1. Organizator przewiduje przeznaczyć na nagrodę kwotę 1.000 złotych (jeden tysiąc złotych 00/100).
2. W przypadku, gdy zwycięski projekt logo będzie projektem autorstwa więcej niż jednej osoby, nagroda zostanie przyznana łącznie wszystkim współautorom zwycięskiego projektu.

§ 6
Informacje dodatkowe
1. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja konkursowa.
2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie, zmiany terminów oraz zmiany składu Komisji konkursowej.
3. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 r. o ochronie danych osobowych.
4. Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Kieras, Starszy inspektor Urzędu Gminy w Sicienku, tel. 52 58 70 400.

-Konkurs przedłużony o 10 dni-
matuta1 - proszę o projekt na czarnym tle oraz dodatkowo w innych kolorach
jaczyk - proszę jako opcja o uproszczenie/wyszlachetnienie projektu oraz dodatkowo w innych kolorach
felipewwa - proszę o projekt na czarnym tle oraz "opcję poziomą" (np. na tablice rejestracyjną)
jaczyk - proszę o dwa projekty z ptakiem: tylko nad "c" i tylko nad "o"
jaczyk - proszę o kilka opcji kolorystycznych na białym tle

Projekty biorące udział w konkursie

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - jaczyk

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - TragicMagic

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - Jakobson

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - jaczyk

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - jaczyk

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - jaczyk

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - felipewwa

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - felipewwa

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - matuta1

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - matuta1

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - jaczyk

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - ManyWaysKr

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - ManyWaysKr

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - ManyWaysKr

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - ManyWaysKr

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - myConcepT

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - stone

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - matuta1

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - matuta1

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo Gminy Sicienko - matuta1