Rejestracja

*
od 4 do 24 znaków (bez znaków specjalnych)
*
niewidoczny dla innych użytkowników
*
minimum 6 znaków
*
przepisz hasło
*
*
*
 

Logowanie

Nie masz jeszcze konta?  

Logowanie oznacza akceptację Regulaminu - ostatnia aktualizacja 26.11.2020

Przypomnienie hasła

 

Złóż ofertę

*
   

Pro Forma

 

Akceptuję ofertę

   

Usuń ofertę

   

Odrzucam ofertę

   

Usuń projekt

   

Wybór zwycięzcy

   

Potwierdzenie

   

Numer telefonu

Komentarz do projektu

Autor projektu otrzyma powiadomienie o dodaniu komentarza.
 
Rejestracja Logowanie Wyloguj USER ID - USER Mail -

logo dla akcji-rankingu twórców

Chcemy dokonać wyboru logo dla nowej, oddolnej akcji pod nazwą "Genialni Lokalni Globalni" Ranking im. Danuty Szaflarskiej.
Ranking jest inicjatywą społeczną, której celem jest doroczne wyróżnianie i promowanie związanych z Sądecczyzną artystów oraz twórców wybitnych współczesnych wydarzeń artystycznych, które miały miejsce w minionym roku i które zostały dostrzeżone oraz docenione w Polsce, a także poza nią.

Logo w swojej formie i przekazie powinno odwoływać się do przykładowych wartości i skojarzeń:
-kultura i sztuka (zwłaszcza kultura i sztuka współczesna, nowoczesna)
-różnorodność i kreatywność
-uniwersalne wartości humanistyczne,
-szeroki społeczny zasięg i oddziaływanie twórcy i jego sprawczość w procesach zmieniania świata na lepszy

Logo powinno mieć orientację poziomą* i oprócz logotypu z nazwą może zawierać sygnet czyli charakterystyczny i symboliczny element graficzny.
Logotyp obowiązkowo powinien zawierać nazwę inicjatywy czyli tekst jednej z dwóch dopuszczalnych form:
opcja 1: Genialni Lokalni Globalni Ranking im. Danuty Szaflarskiej
opcja 2: GENIALNI LOKALNI GLOBALNI Ranking im. Danuty Szaflarskiej
*Optymalne logo powinno "wpisywać się" w prostokąt, w którym bok dłuższy (poziomy) zawiera się w przedziale od 2x do 5x długość boku krótszego (pionowego).

Przy wyborze logo istotna będzie łatwość przygotowania monochromatycznej wersji logo i jej czytelność oraz dobre prezentowanie się na białym tle.
Uwaga: Jednym z ważnych zastosować logo będzie jego użycie w formie inskrypcji (wklęsłej lub wypukłej) na podstawie statuetki wręczanej laureatom rankingu.
Przy projektowaniu logo warto uwzględnić, że jakkolwiek patronka rankingu P. Danuta Szaflarska była znaną aktorką to zakres tematyczny Rankingu jest bardzo szeroki i wykracza poza sam teatr i film obejmuje bowiem dokonania artystyczne oraz wydarzenia, zarówno jednostkowe, jak i cykliczne w następujących dziedzinach:
muzyka, teatr, taniec, film, literatura, sztuki wizualne i performatywne, architektura, moda i wzornictwo oraz sektory kreatywne, w tym nowe media, multimedia i gry video, oraz inne pokrewne z wcześniej wymienionymi i interdyscyplinarne.

Projekty biorące udział w konkursie

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - CKdesigner

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - Mamusia

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - jaczyk

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - patryk.p

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - chmslw

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - chmslw

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - kruszynka

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - malsta

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - noon

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - noon

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - DeViL3oo

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - DeViL3oo

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - DeViL3oo

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - makkena

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - makkena

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - makkena

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - Bellomon

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - Bellomon

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - Bellomon

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - robodigital

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - evadesign

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - evadesign

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - Tomi83

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - karkruk

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - bc-ns

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - bc-ns

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - bc-ns

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - rasti

Projekt graficzny, nazwa firmy, tworzenie logo firm logo dla akcji-rankingu twórców - Volo7